stavarna.com :: Pověřenec pro ochranu osobních údajů (18.07.2024 - 18:14)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Na základě čl. 37 až 39 Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 ("GDPR") je pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO):

 

Ing. Petr Štětka

BDO Advisory s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8

tel.: 731 609 403

email: gdpr@bdo.cz