stavarna.com :: Kontakty na učitele (14.07.2024 - 05:48)

Kontakty na učitele

Pedagogičtí pracovníci školy

(další informace o našich učitelích - aprobace, vyučované předměty - najdete zde)

příjmení jméno titul tf
387 001 4..
e-mail
Andělová Markéta Ing. 32 andelova@stavarna.com
Bartyzalová Marie Ing. 32 bartyzalova@stavarna.com 
Bezděková Věra Mgr. 27 bezdekova@stavarna.com
Boháč Štěpán Ing. 36 bohac@stavarna.com
Bohdal Bohuslav Mgr. 29 bohdal@stavarna.com
Brož Vladimír Ing. arch. 36 broz@stavarna.com
Codl Miroslav Mgr. 18 codl@stavarna.com
Crha Miroslav Mgr. 35 crha@stavarna.com
Čečková Jarmila Ing. 22 ceckova@stavarna.com
Červenková Věra Mgr. 34 cervenkova@stavarna.com
Dočekalová Jana Mgr. 34 docekalova@stavarna.com
Drnková Ivana Ing. 38 drnkova@stavarna.com
Dundová Jana Mgr. 34 dundova@stavarna.com
Ďureje  Jakub Ing. 37 dureje@stavarna.com
Gottfried Roman Ing. 37 gottfried@stavarna.com
Hanzal Zdeněk Ing. 37 hanzal@stavarna.com
Hartvichová Iva Mgr. 27 hartvichova@stavarna.com
Hes Karel Ing. 12 hes@stavarna.com
Hofman Pavel Ing. 22 hofman@stavarna.com
Horkel Zdeněk Ing. 25 horkel@stavarna.com
Hrubá Anna Mgr. 29 hruba@stavarna.com
Konečná Hana Ing. 16 konecna@stavarna.com
Kostka Vladimír RNDr. 15 kostka@stavarna.com
Kostková Šárka Mgr. 37 kostkova@stavarna.com
Kotrba Jiří Ing. 38 kotrba@stavarna.com
Kovaříková Jana Ing. 36 kovarikova@stavarna.com
Kronika Michal Ing. 37 kronika@stavarna.com
Křešničková Hana Mgr. 35 kresnickova@stavarna.com
Křížová Šárka Mgr. 29 krizova@stavarna.com
Kurfirst Vojtěch Ing. 31 kurfirst@stavarna.com
Kurfirstová Barbora Mgr. 35 kurfirstova@stavarna.com
Lanz Zdeněk Ing. 36 lanz@stavarna.com
Lefan Robert Bc.
31 lefan@stavarna.com
Lokvencová Marcela Ing. 26 lokvencova@stavarna.com
Martonová Blanka
30 martonova@stavarna.com
Mužík Jan Mgr. 26 muzik@stavarna.com
Mužíková Dana Mgr. 35 muzikova@stavarna.com
Mysliveček Jiří Ing. arch. 36 myslivecek@stavarna.com
Návarová Vladislava Ing. 37 navarova@stavarna.com
Petrášková Blanka Ing. 36 petraskova@stavarna.com
Poláček Pavel Mgr. 34 polacek@stavarna.com
Pražáková Olga Mgr. 35 prazakova@stavarna.com
Seidlová Lenka Mgr. 27 seidlova@stavarna.com
Schusterová Emília Ing. 38 schusterova@stavarna.com
Srba Jaromír Ing. arch. 38 srba@stavarna.com
Stachová Alena PaedDr. 13 stachova@stavarna.com
Stolbenko Jakub Ing. 26 stolbenko@stavarna.com
Strejčková Jolana Mgr. 27 strejckova@stavarna.com
Sýkora Luboš Mgr., DiS. 31 sykora@stavarna.com
Šinknerová Zuzana PaedDr. 35 sinknerova@stavarna.com
Škopek Vlastimil Ing. 32 skopek@stavarna.com
Tomášek Milan Ing. 26 tomasek@stavarna.com
Veselý Dalibor
19 vesely@stavarna.com
Vortelová Eva Ing. 29 vortelova@stavarna.com
Znachorová Lucie Mgr. 18 znachorova@stavarna.com